Zgubione, zniszczone podręczniki
Dodane przez Sekretariat dnia 24.06.2017 02:00

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:


Podręcznika do klasy I, II, III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:


• kwoty 4,34 zł. za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
• kwoty 4,21 zł. za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
• kwoty 2,35 zł. za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej;

wpłaty dokonuje rodzic na konto szkoły:
54 1020 4812 0000 0802 0160 3281

w treści przelewu należy wpisać: zwrot za podręcznik do klasy … (I, II lub III) oraz imię i nazwisko ucznia