Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Programy profilaktyczne dla uczniów

6 października 2020r. uczniowie klas: 7a, 7c, 8a i 8b uczestniczyli w realizacji programów profilaktycznych. Każda klasa spotkała się ze specjalistą z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”.

 

Dla uczniów klas siódmych został zrealizowany program pn. „Debata”. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.  

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
  •  wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych -  osłabienie siły presji rówieśniczej.

 

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w programie pn. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. To program profilaktyczny którego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Dzięki odpowiednio dobranej konstrukcji scenariusza programu, zastosowana tu metoda krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczestników związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Program oprócz dostarczenia młodzieży wiedzy na temat „dopalaczy” porusza tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Data dodania: 2020-10-06 17:48:55
Data edycji: 2020-10-20 17:49:06
Ilość wyświetleń: 55

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej