Zebrania rodziców


12.09.2017 r.

Zebranie rodziców klas 4-7 SP i II-III Gim. z wychowawcami (wybór trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami pracy szkoły, planem pracy wychowawcy) od godz. 17.00.
Obecność nauczycieli: Wychowawcy klas 4-7 SP i II-III Gim.
Obecność dyrekcji: K. Szydłowska-Kępińska.

13.09.2017 r.
Zebranie rodziców klas 0-3 SP od godz. 17.00.
Zebranie Rady Rodziców o godz. 18.00

Obecność nauczycieli: Wychowawcy klas 0-3 SP oraz K. Adamczyk, M. Nowak.
Obecność dyrekcji: K. Szydłowska-Kępińska, B. Korczak

24.10.2017 r.

Konsultacje indywidualne ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w kl. 4-7 SP i II-III GIM od godz. 17.00 do godz. 19.00.
Obecność nauczycieli: Wszyscy nauczyciele oraz M. Dowanr-Zapolska.
Obecność dyrekcji: K. Szydłowska-Kępińska.

25.10.2017 r.
Konsultacje indywidualne ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w kl. 0-3 SP od godz. 17.00 do godz. 19.00.
Obecność nauczycieli: Wszyscy nauczyciele uczący w 0-3 SP oraz A. Małkiewicz, M. Nowak, G. Bilska.
Obecność dyrekcji: B. Korczak.

05.12.2017 r.
Zebranie informacyjne dla rodziców kl. 4-7 SP i II-III Gim. od godz. 17.00.
Konsultacje z nauczycielami
uczącymi w kl. 4-7 SP i II-III GIM od 17.00 do 19.00.
Obecność nauczycieli: Wszyscy nauczyciele uczący w  kl. 4-7 SP i II-III Gim. oraz M. Dowanr-Zapolska, A. Małkiewicz, G. Bilska, A. Kolada.
Obecność dyrekcji: K. Szydłowska-Kępińska.

30.01.2018 r.
Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze dla rodziców kl. 4-7 SP i II-III Gim. od godz. 17.00.
Obecność nauczycieli: wychowawcy kl. 4-6 SP i II-III Gim.
Obecność dyrekcji: B. Korczak.

31.01.2018 r.
Zebranie podsumowujące pracę w I semestrze dla rodziców kl. 0-3 SP.
Obecność nauczycieli: wychowawcy kl. 0-3 SP.
Obecność dyrekcji: B. Korczak

20.03.2018 r.
Zebranie informacyjne dla rodziców kl. IIIA i IIIB Gim. o godz. 17.00 (egzamin gimnazjalny).
Konsultacje indywidualne ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w kl. 4-7 SP i II-III GIM od godz. 17.00 do godz. 19.00.
Obecność nauczycieli: Wszyscy nauczyciele uczący w  kl. 4-7 SP i II-III Gim. oraz M. Dowanr-Zapolska, K. Adamczyk.
Obecność dyrekcji: K. Szydłowska-Kępińska.

21.03.2018 r.
Konsultacje indywidualne ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w kl. 0-3 SP od godz. 17.00 do godz. 19.00.
Obecność nauczycieli: Wszyscy nauczyciele uczący w 0-3 SP oraz A. Małkiewicz, M. Nowak, G. Bilska.
Obecność dyrekcji: B. Korczak

15.05.2018 r.
Konsultacje indywidualne z nauczycielami uczącymi w kl. 4-7 SP i II-III Gim. od godz. 17.00 do godz. 19.00.
Obecność nauczycieli: wszyscy nauczyciele uczący w  kl. 4-7 SP i II-III Gim. oraz i M. Dowanr-Zapolska, A. Małkiewicz.
Obecność dyrekcji: B. Korczak, K. Szydłowska-Kępińska.

23.05.2018 r.
Zebranie informacyjne dla rodziców kl. 0-3 SP od godz. 17.00.
Obecność nauczycieli: wychowawcy kl. 0-3 SP oraz M. Nowak
Obecność dyrekcji: B. Korczak.


SALE ZEBRAŃ
KONSULTACJE
Z NAUCZYCIELMI
0a - sala 19
0b - sala 14
1a - sala 16
1b - sala 18
2a - sala 15
2b - sala 21
3a - sala 6
3b - sala 17
3c - sala 22

4a - sala 28
4b - sala 25
4c - sala 20
5a - sala 3
5b - sala 27
6a - sala 10G
6b - sala 23
7a - sala 22
7b - sala 11G

2A - sala 12G
2B - sala 24G
3A - sala 23G
3B - sala 25G

Impotencja u mężczyzn jest niczym nie do pomyślenia

Impotencja może być naprawdę trudną sytuacją. Jest to bardziej u mężczyzn, ponieważ stan jest bezpośrednio związany z cechami, takimi jak męskość, wigor, żywotność, itp., Co tylko zwiększa ciśnienie przyłożenia, na jakie może się zmierzyć dana osoba. Takie urazy traumatyczne i ich pogłębiające się postrzeganie przez ludzi wokół może sprawić, że ktoś osłabia się zachowaniem i wejdzie do skorupy. Zasadniczo osoba poszkodowana zamknęła się od świata, aby uniknąć wstydu i zakłopotania, co z pewnością nie jest sposobem na sprawy.
Choć zaburzenia erekcji nie są najłatwiejsze do pokonania, nie mówiąc już o tym, wiele osób zdołało odwrócić ten stan. Jednym z najważniejszych czynników za tym osiągnięciem byłby fakt, że przyjęli go jako normalny warunek wpływający na życie ludzkie i zdecydowali się przezwyciężyć to, zanim zdołałoby ich przezwyciężyć. Impotencja jest naturalnym problemem spowodowanym rosnącym wiekiem, co nie jest powodem do wstydu. Wcale nie należy się obawiać impotencji, a wtedy łatwo byłoby ją pokonać. Oto kilka metod, za pomocą których nie należy zapinać pod naciskiem impotencji.

Kup kobiety Viagra | Kje kupiti Viagra | A nők vegyenek Viagra | Řekl doktor Sildenafil