Rada Rodziców


Jest to oficjalna strona Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich.
Będziemy się starali umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.


Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres:
rada.rodzicow@kliniska.edu.pl
Pilny kontakt z Przewodniczącą można uzyskać pod nr telefonu 571-323-656
w godz. 17:00- 19:00


Rada Rodziców na rok szkolny 2017/18 jako swoich reprezentantów ustanowiła:
Przewodniczący
Skarbnik
Sekretarz
Członek Prezydium

Anna Mićko
Iwona Brona
Aleksandra Ptak
Mariusz Sawicki

Rada Rodziców (RR) w zeszłym jak i w teraźniejszym Roku będzie wspierać szkołę, dzieci oraz nauczycieli w ich pomysłach, przedsięwzięciach oraz realizacjach planów.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami Rada Rodziców uczestniczyła w:
• opiniowaniu programu profilaktycznego oraz wychowawczego zaproponowanego przez Dyrekcję szkoły
• opiniowaniu dorobku i pracy  stażystów oraz nauczycieli naszej szkoły

RR w 2016/2017 wspomogła Szkołę, a przede wszystkim klasy i nasze dzieci między innymi w takich przedsięwzięciach:
• dofinansowanie wyjazdów jednodniowych oraz kilkudniowych wycieczek w ośmiu klasach
• dofinansowanie balu karnawałowego dla klas 0-III 
• zakup artykułów papierniczych, sportowych, gier planszowych do świetlicy
• dofinansowanie koła wolontariuszy w art. papiernicze
• dofinansowanie zakupu dywanu w klasie I
• dofinansowanie zakupu książek  na zakończenie roku dla klas I-III
• zakup słodyczy na przedstawienia szkolne
I wielu innych indywidualnych, grupowych czy klasowych pomysłach.

Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się RR w naszej szkole.
Podstawową komórką RR  jest klasowa rada rodziców składająca się z co najmniej trzech osób (stąd trójka klasowa) wybieranych  w głosowaniu jawnym, na pierwszym zebraniu rodziców. Klasowa rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego i skarbnika. Na zebraniu przedstawicieli klasowych rad rodziców w głosowaniu jawnym z grona rodziców wybierane jest Prezydium RR w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Prezydium. Prezydium RR jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa trzy lata. Prezydium współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.
Wszystkim, którzy dokonali wpłaty na komitet rodzicielski oraz tym którzy chcą tego dokonać w najbliższych dniach w imieniu uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy.

Składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018:
20 zł za każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej z oddz. gimnazjalnymi w Kliniskach Wielkich  

Wpłat dokonywać mogą Państwo u Wychowawcy bądź wpłacać na Konto Rady Rodziców
Bank Pekao S.A. 26124038391111001048812136


W przelewie należy  podać bezwzględnie: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza w danym roku szkolnym. Jest to warunek konieczny, abyśmy mogli te wpłaty prawidłowo zaksięgować jako wpłaty z danej klasy.

Impotencja u mężczyzn jest niczym nie do pomyślenia

Impotencja może być naprawdę trudną sytuacją. Jest to bardziej u mężczyzn, ponieważ stan jest bezpośrednio związany z cechami, takimi jak męskość, wigor, żywotność, itp., Co tylko zwiększa ciśnienie przyłożenia, na jakie może się zmierzyć dana osoba. Takie urazy traumatyczne i ich pogłębiające się postrzeganie przez ludzi wokół może sprawić, że ktoś osłabia się zachowaniem i wejdzie do skorupy. Zasadniczo osoba poszkodowana zamknęła się od świata, aby uniknąć wstydu i zakłopotania, co z pewnością nie jest sposobem na sprawy.
Choć zaburzenia erekcji nie są najłatwiejsze do pokonania, nie mówiąc już o tym, wiele osób zdołało odwrócić ten stan. Jednym z najważniejszych czynników za tym osiągnięciem byłby fakt, że przyjęli go jako normalny warunek wpływający na życie ludzkie i zdecydowali się przezwyciężyć to, zanim zdołałoby ich przezwyciężyć. Impotencja jest naturalnym problemem spowodowanym rosnącym wiekiem, co nie jest powodem do wstydu. Wcale nie należy się obawiać impotencji, a wtedy łatwo byłoby ją pokonać. Oto kilka metod, za pomocą których nie należy zapinać pod naciskiem impotencji.

Kup kobiety Viagra | Kje kupiti Viagra | A nők vegyenek Viagra | Řekl doktor Sildenafil