Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zimowe Ptakoliczenie 2020

W niedzielę (02.02.2020 r. – w Dzień Obszarów Wodno - Błotnych) uczniowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody wzięli udział w XVI edycji Zimowego Ptakoliczenia. Przewodnikiem spotkania był tradycyjnie Pan Jacek Drozda (zachęcamy do zapoznania się z Jego fotografią przyrodniczą na stronie internetowej www.rurzyca.pl). Ptakiem zimy był gawron. Uczniowie zapoznali się  jego biologią, czytając bajkę na ten temat. Podczas wycieczki udało się zaobserwować  i usłyszeć wiele ciekawych gatunków ptaków, w tym: bielika (w majestatycznym locie nad naszymi głowami), drzewo z ogromną ilością barwnych, mało płochliwych  jemiołuszek, mysikróliki, raniuszki, klucze gęsi , łabędzie nieme i krzykliwe, kruki, różne rodzaje sikor (bogatki, modraszki, czubatki, ubogie i sosnówki), zięby, kosy, sójki, dzięcioły duże, kowaliki (ptaki, które potrafią chodzić po drzewach głową w dół), czyże, dzięcioły, mazurki, myszołowa i pełzacza. Bardzo ciekawe okazały się obserwacje borsuczej nory (z kilkoma wejściami), wrośniaka różnobarwnego (grzyba), zająca szaraka, który wyskoczył ze swojej kotlinki , a także obserwacje typowo geograficzne – mech porastający północną część kory drzew, słoje ściętego drzewa – bardziej ściśnięte od strony północnej. Była to świetna okazja do powtórzenia sposobów wyznaczania kierunków geograficznych w terenie pod okiem nauczyciela geografii. Pogoda tego dnia była sprzyjająca, chociaż zapowiadała się niezbyt ciekawa do prowadzenia obserwacji. Tym razem były to obserwacje na terenie miejscowości Rurzyca, na okolicznych łąkach i w lasach. W trakcie obserwacji uczniowie sporządzali notatki, które posłużyły do sporządzenia raportu dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.  Nasza wycieczka była jedną z ośmiu zgłoszonych wycieczek w województwie zachodniopomorskim. Wyniki posłużą do sporządzenia rapaportu o stanie gatunkowym w całej Polsce. Wspólnie przedyskutowaliśmy też sposoby dokarmiania ptaków zimą, a także rodzaje pokarmu i celowość takiego działania. Ustaliliśmy wspólnie, że ptaki należy dokarmiać tylko przeznaczoną do tego karmą (słoniną, nasionami zbóż, ziarnami słonecznika, kaszą jęczmienną, pokrojonymi owocami lub ugotowanymi warzywami), ale nigdy chlebem czy posolonym pokarmem. Dokarmiamy systematycznie i tylko wtedy, kiedy jest naprawdę sroga zima.

Data dodania: 2020-02-02 20:06:34
Data edycji: 2020-02-11 20:13:00
Ilość wyświetleń: 217

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button