Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Rodziców

Jest to oficjalna strona Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich. Będziemy się starali umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

 

Zapraszam do zapoznania się z Nowym Regulaminem Rady Rodziców.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: rada.rodzicow@kliniska.edu.pl

Pilny kontakt z Przewodniczącą można uzyskać pod nr telefonu 509-607-410 w godz. 17:00- 19:00

 

Przedstawiamy propozycję Preliminarza finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

Preliminarz to budżet, który zależy od WAS Rodzice (od waszych wpłat), przedstawiamy w nim Plan wydatków, które już uchwaliliśmy, zaczynamy realizować. Czy Nam się uda? To zależy tylko od WAS.

W grudniu 2018r. przedstawimy Pełny uzupełniony Preliminarz, śledźcie wpisy na Naszej stronie, pytajcie przedstawicieli RR swojej klasy - są na bieżąco.

 


Rada Rodziców na rok szkolny 2018/19 jako swoich reprezentantów ustanowiła:

 • Przewodnicząca -  Aleksandra Ptak
 • Skarbnik -  Iwona Brona
 • Sekretarz - Katarzyna Erlichowska
 • Członek Prezydium Anna Mićko
 • Członek Prezydium - Mariusz Sawicki
 • Członek Prezydium - Zbigniew Kozłowski

 

Rada Rodziców (RR) w zeszłym jak i w teraźniejszym Roku będzie wspierać szkołę, dzieci oraz nauczycieli w ich pomysłach, przedsięwzięciach oraz realizacjach planów.

Wniosek o dofinansowanie przez Radę Rodziców

 

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami Rada Rodziców uczestniczyła w:

 • opiniowaniu programu profilaktycznego oraz wychowawczego zaproponowanego przez Dyrekcję szkoły
 • opiniowaniu dorobku i pracy stażystów oraz nauczycieli naszej szkoły

 

RR w 2016/2017 wspomogła Szkołę, a przede wszystkim klasy i nasze dzieci między innymi w takich przedsięwzięciach:

 • dofinansowanie wyjazdów jednodniowych oraz kilkudniowych wycieczek w ośmiu klasach
 • dofinansowanie balu karnawałowego dla klas 0-III
 • zakup artykułów papierniczych, sportowych, gier planszowych do świetlicy
 • dofinansowanie koła wolontariuszy w art. papiernicze
 • dofinansowanie zakupu dywanu w klasie I
 • dofinansowanie zakupu książek na zakończenie roku dla klas I-III
 • zakup słodyczy na przedstawienia szkolne

I wielu innych indywidualnych, grupowych czy klasowych pomysłach.

 

Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się RR w naszej szkole:

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Rady rodziców - kompetencje i zasady działania".


Podstawową komórką RR jest klasowa rada rodziców składająca się z co najmniej trzech osób (stąd trójka klasowa) wybieranych w głosowaniu jawnym, na pierwszym zebraniu rodziców. Klasowa rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego i skarbnika. Na zebraniu przedstawicieli klasowych rad rodziców w głosowaniu jawnym z grona rodziców wybierane jest Prezydium RR w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Prezydium. Prezydium RR jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa trzy lata. Prezydium współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

 

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.
Wszystkim, którzy dokonali wpłaty na komitet rodzicielski oraz tym którzy chcą tego dokonać w najbliższych dniach w imieniu uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy.

 

Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Dane do przelewu:

Rada Rodziców SP Kliniska Wielkie

89 1240 3839 1111 0010 8613 4856

Bank Pekao S.A.

Tytuł przelewu: Klasa, imię i nazwisko dziecka

 

Opłata 30 zł za każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich

 

W przelewie należy podać bezwzględnie: imię i nazwisko dziecka oraz klasę do której uczęszcza w danym roku szkolnym. Jest to warunek konieczny, abyśmy mogli te wpłaty prawidłowo zaksięgować jako wpłaty z danej klasy.

Data dodania: 2018-05-08 09:15:32
Data edycji: 2018-11-07 21:11:28
Ilość wyświetleń: 1592

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button