Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rada Rodziców

Jest to oficjalna strona Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich. Będziemy się starali umieszczać tutaj wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020

 

Prezydium, w składzie:

Przewodnicząca: Aleksandra Ptak – 5c

Skarbnik: Joanna Kupska – 6a

Sekretarz: Anna Mićko- 5b

Członek Prezydium: Zbigniew Kozłowski- 2c

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, w składzie:

Przewodniczący: Kamil Sawicki – 2b

Członek: Mariusz Sawicki – 4b

 

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: rada.rodzicow@kliniska.edu.pl

Pilny kontakt z Przewodniczącą można uzyskać pod nr telefonu 509-607-410 w godz. 17:00- 19:00

Rada Rodziców (RR) w zeszłym jak i w teraźniejszym Roku będzie wspierać szkołę, dzieci oraz nauczycieli w ich pomysłach, przedsięwzięciach oraz realizacjach planów

 

SKŁADKA na RR w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 40 PLN / od ucznia.

Nr konta : 89 1240 3839 1111 0010 8613 4856

Proszę podać: Imię i nazwisko ucznia, klasa

 

NOWOŚCIĄ JEST:

Możliwość odzyskania 50% wpłat dla KAŻDEJ klasy, która wpłaci 70% składek klasowych do 31 października 2019r.

Kwota przeznaczona dla klasy na:  wycieczkę/wyjście/inny dowolny cel ustalony z RR.

Zapraszamy do wpłacania na Radę Rodziców

 

 

Trwają prace nad  PRELIMINARZEM 2019/2020 Rady Rodziców. W jakim stopniu uda się zrealizować zaplanowane wydarzenia, konkursy, bale, dyskoteki, spotkania zależy tylko od Państwa zaangażowania i dofinansowania.

 

 

Nie sposób ująć wszystkiego co Rada Rodziców zorganizowała w roku szkolnym 2018/2019:

 • współorganizowała imprezy szkolne np.

       Mikołajki - słodycze dla każdego ucznia,

       Tłusty Czwartek – pączek dla każdego ucznia, 

       Dyskoteki - nagrody w konkursach, napoje i słodycze,

       Lekcje teatralne, Bal – dla klas 8 i gimnazjum

 • współorganizowała konkursy
 • organizowała nagrody na konkursy
 • dofinansowała wycieczki klasowe
 • zakupiła stroje dla reprezentacji sportowej
 • zakupiła koszulki dla Wolontariatu
 • zakupiła urządzenie do waty cukrowej
 • zakupiła urządzenie do popcornu
 • zorganizowała Foto budkę na Festyn Rodzinny
 • zakupiła na Świetlicę szkolną artykułów biurowe i szkolne, zabawki, gry, itp. niezbędne do prowadzenia zajęć
 • opiniowała pracę nauczycieli

Jak będzie wyglądać praca Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 zależy tylko od Państwa 

 

Wniosek o dofinansowanie przez Radę Rodziców

 

Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się RR w naszej szkole:

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Rady rodziców - kompetencje i zasady działania".

 

Podstawową komórką RR jest klasowa rada rodziców składająca się z co najmniej trzech osób (stąd trójka klasowa) wybieranych w głosowaniu jawnym, na pierwszym zebraniu rodziców. Klasowa rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego i skarbnika. Na zebraniu przedstawicieli klasowych rad rodziców w głosowaniu jawnym z grona rodziców wybierane jest Prezydium RR w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Prezydium. Prezydium RR jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa trzy lata. Prezydium współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Wszystkim, którzy dokonali wpłaty na komitet rodzicielski oraz tym którzy chcą tego dokonać w najbliższych dniach w imieniu uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy.

Data dodania: 2018-05-08 09:15:32
Data edycji: 2019-09-19 18:58:23
Ilość wyświetleń: 2197

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button