Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

e-Profilaktyka

MIĘDZYSZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI W GOLENIOWIE

 

Międzyszkolny Zespół ds. Profilaktyki przy GKRPA w Goleniowie został powołany w listopadzie 2021r. W skład zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele Zespołu ds. nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Zespołem kieruje członkini GKRPA odpowiedzialna za profilaktykę.

 

Cele pracy profilaktycznej:

  • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
  • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
  • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych.
  • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.
Data dodania: 2022-11-28 21:21:19
Data edycji: 2022-12-06 20:42:40
Ilość wyświetleń: 351

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej