Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +

 

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

 

"Zintegrowany system indywidualizacji pracy z uczniem w SP Kliniska Wielkie Szkoła +"

 

Cele realizowanego projektu:

  • Rozszerzenie dostępu dla 94 uczniów (w tym minimum 42 uczennice) o specjalnych potrzebach edukacyjnych do indywidualizacji nauczania do sierpnia 2019 roku.
  • Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 80 uczniów w tym minimum 36 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do sierpnia 2019 roku.
  • Wzmocnienie kompetencji 15 rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wychowania i wspierania uczniów i uczennic do sierpnia 2019 roku.
  • Rozszerzenie potencjału SP w Kliniskach Wielkich do prowadzenia indywidualizacji poprzez podniesienie kompetencji u 3 nauczycieli SP w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji (Biofeedback oraz integracja sensoryczna) oraz doposażenie szkoły do czerwca 2018 roku.  

 

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia kompleksowej indywidualnej diagnozy uczniów oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych deficytów fundacja zakupi odpowiedni sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w tym sprzęt do terapii integracji sensorycznej, zestaw do terapii EEG Biofeedback, oraz 24 tablety wraz z wózkiem na tablety posiadającym funkcję ładowania baterii z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, programy komputerowe do diagnozy i wspierania specjalnych potrzeb edukacyjnych m.in. "Mówiące obrazki", "Trening logopedyczny", "Logowiórki logopedyczne", "Wspomaganie rozwoju", "Głoska r i l".

 

Projekt przewiduje również skierowanie nauczycieli na szkolenia podnoszące kompetencje w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych, wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii uczniów.
Ponadto projekt przewiduję realizację zajęć specjalistycznych w tym terapię logopedyczną  oraz korekcyjno-kompensacyjnych. 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Objęcie wsparciem 3 nauczycieli;

2. Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 94 uczniów 

3. Przeprowadzenie 1 116 godzin zajęć specjalistycznych 

4. Przeprowadzenie 720 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

5. Przeprowadzenie 132 godzin warsztatów dla uczniów uzdolnionych

Wartość projektu:
411 676,25 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:
349 924,81 zł.


Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Data dodania: 2018-05-08 10:53:24
Data edycji: 2019-02-24 19:25:17
Ilość wyświetleń: 3366

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej