Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Duplikaty legitymacji i świadectw

Zmieniła się procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

Aby uzyskać duplikat ww. dokumentu należy złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły (do pobrania na stronie internetowej i w sekreteriacie), dołączyć dowód opłaty skarbowej oraz w przypadku legitymacji szkolnej - 1 aktualną fotografięucznia.

 

Informacja o opłatach za wydanie

  • duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
  • duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

 

Prosimy o wpłacanie należnej kwoty na konto:

Szkoła Podstawowa

Piastowska 11

72-123 Kliniska Wielkie

54 1020 4812 0000 0802 0160 3281

 

z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych
    (Dz. U. 2014. 893)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012. 1282)

 

Data dodania: 2018-05-08 09:35:21
Data edycji: 2018-05-08 09:38:56
Ilość wyświetleń: 2993

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej