Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Nowoczesna Edukacja

 

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

Nowoczesna Edukacja”

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

Celem głównym jest poprawa jakości nauczania w SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 85 uczniów SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku w obszarach zainteresowań uczniów.
  • Cel 2: Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u min. 20 uczniów SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku.
  • Cel 3: Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP Kliniska Wielkie poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownię przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji min. 10 nauczycieli SP Kliniska Wielkie do VIII 2020 r. 

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych potrzeb fundacja zakupi i przekaże Szkole umową darowizny rzeczowej:

1. Wyposażenie pracowni TIK obejmujące zakup 12 komputerów przenośnych (w tym 1 dla nauczyciela) wraz z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, w tym antywirusowym i blokującym treści niepożądane dla uczniów oraz pakietem Office, 12 słuchawek, szafy- wózka na laptopy oraz serwera i dwóch routerów;

2. Wyposażenie pracowni do nauki metodą eksperymentu obejmujące zakup 15x mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii 1 x mikroskop z możliwością podłączenia do komputera, walizka ekobadacza, Zestaw do badania stanu powietrza; zestaw uczniowski do oczyszczania wody, Zestawy: odczynników chemicznych min. 80 pozycji; szkła laboratoryjnego(fifki, menzurki, pipety, rozdzielacze itp. minimum 30 pozycji); preparatów biol. minimum 100 pozycji, drobny sprzęt laboratoryjny i modele prezentacyjne, Laptop z systemem operacyjnym, programem antywirusowym, pakiet office, tellurium i wiele innych.

3. Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły - 10 czytników e-booków, 100 książek, gier i innych pomocy dydaktycznych, w tym lektur szkolnych obowiązkowych do biblioteki, wykupienie dostępu do minimum 33 e-booków, zakup 10 zestawów drobnych pomocy

 

Ponadto projekt przewiduje:

  • Utworzenie wewnętrznej szkolnej sieci do podnoszenia kompetencji nauczycieli, dzięki której nauczyciele w zorganizowany sposób będą mogli współpracować między sobą, w szczególności przez wymianę informacji i doświadczeń w celu doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko „ w realu ”na terenie szkoły, ale co ważne także wspólnie na forum będą mogli wymieniać informacje dot. bieżących potrzeb;
  • Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej - warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne
  • Prowadzenie zajęć w formie różnorodnych kół zainteresowań - Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki, Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, Szkolne Koło Prawne Iustitia, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych. W ramach tych form przewiduje się także zakup i przekazanie szkole umową darowizny rzeczowej sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich, uczniów klas VII – VIII biorących udział w projekcie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Objęcie wsparciem 10 nauczycieli;

2. Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 100 uczniów;

3. Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 20 uczniów;

4. Przeprowadzenie 210 godzin zajęć warsztatowych

5. Przeprowadzenie 338 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań

6. Objęcie doradztwem edukacyjno-zawodowym min. 10 uczniów

 

Wartość projektu:

 374 205,00 zł

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

318 074,25 zł.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Data dodania: 2019-02-24 18:56:36
Data edycji: 2019-02-24 19:21:36
Ilość wyświetleń: 2626

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej