Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Nowoczesna Edukacja

 

Fundacja „Milon”, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

Nowoczesna Edukacja”

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2019 r. – 31.08.2020 r.

Celem głównym jest poprawa jakości nauczania w SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

  • Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 85 uczniów SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku w obszarach zainteresowań uczniów.
  • Cel 2: Rozwój kompetencji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy u min. 20 uczniów SP Kliniska Wlk. do VIII 2020 roku.
  • Cel 3: Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP Kliniska Wielkie poprzez doposażenie szkoły w sprzęt TIK, pracownię przyrodniczą, sprzęt i pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji min. 10 nauczycieli SP Kliniska Wielkie do VIII 2020 r. 

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych potrzeb fundacja zakupi i przekaże Szkole umową darowizny rzeczowej:

1. Wyposażenie pracowni TIK obejmujące zakup 12 komputerów przenośnych (w tym 1 dla nauczyciela) wraz z najbardziej aktualnym oprogramowaniem informatycznym, w tym antywirusowym i blokującym treści niepożądane dla uczniów oraz pakietem Office, 12 słuchawek, szafy- wózka na laptopy oraz serwera i dwóch routerów;

2. Wyposażenie pracowni do nauki metodą eksperymentu obejmujące zakup 15x mikroskop zasilany z sieci i/lub baterii 1 x mikroskop z możliwością podłączenia do komputera, walizka ekobadacza, Zestaw do badania stanu powietrza; zestaw uczniowski do oczyszczania wody, Zestawy: odczynników chemicznych min. 80 pozycji; szkła laboratoryjnego(fifki, menzurki, pipety, rozdzielacze itp. minimum 30 pozycji); preparatów biol. minimum 100 pozycji, drobny sprzęt laboratoryjny i modele prezentacyjne, Laptop z systemem operacyjnym, programem antywirusowym, pakiet office, tellurium i wiele innych.

3. Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły - 10 czytników e-booków, 100 książek, gier i innych pomocy dydaktycznych, w tym lektur szkolnych obowiązkowych do biblioteki, wykupienie dostępu do minimum 33 e-booków, zakup 10 zestawów drobnych pomocy

 

Ponadto projekt przewiduje:

  • Utworzenie wewnętrznej szkolnej sieci do podnoszenia kompetencji nauczycieli, dzięki której nauczyciele w zorganizowany sposób będą mogli współpracować między sobą, w szczególności przez wymianę informacji i doświadczeń w celu doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko „ w realu ”na terenie szkoły, ale co ważne także wspólnie na forum będą mogli wymieniać informacje dot. bieżących potrzeb;
  • Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej - warsztaty z kompetencji cyfrowych, warsztaty przyrodnicze, matematyczne i humanistyczne
  • Prowadzenie zajęć w formie różnorodnych kół zainteresowań - Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło naukowe programowania i robotyki, Szkolne Koło naukowe Programowanie i kodowanie na dywanie, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, Szkolne Koło Prawne Iustitia, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych. W ramach tych form przewiduje się także zakup i przekazanie szkole umową darowizny rzeczowej sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia.
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich, uczniów klas VII – VIII biorących udział w projekcie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Objęcie wsparciem 10 nauczycieli;

2. Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 100 uczniów;

3. Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych 20 uczniów;

4. Przeprowadzenie 210 godzin zajęć warsztatowych

5. Przeprowadzenie 338 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań

6. Objęcie doradztwem edukacyjno-zawodowym min. 10 uczniów

 

Wartość projektu:

 374 205,00 zł

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

318 074,25 zł.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Data dodania: 2019-02-24 18:56:36
Data edycji: 2019-02-24 19:21:36
Ilość wyświetleń: 3060

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej