Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

 


Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"


Strona projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Celem projektu „Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich“  jest: 

  • podniesienie jakości usług edukacyjnych, wypracowanie nowych standardów edukacji, nowego stylu zarządzania przez jakość i nowego sposobu promocji 
  • podniesienie poziomu jakości pracy poprzez wzmocnienie strategii zarządzania procesami edukacyjnymi, skoncentrowanymi na przyswajaniu wiedzy przez uczniów,
  • podniesienie kompetencji menedżerskich osób zarządzających szkołami i wspomagania ich w dostosowaniu się do nowych warunków pracy, 
  • rozwój zawodowy personelu, 
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej ze szkołami zagranicznymi w celu nawiązania partnerstwa i wymiany doświadczeń, 
  • rozwinięcie warsztatu metodycznego nauczycieli, umiejętności twórczego, kreatywnego podejścia w uczeniu i nauczaniu języka, 
  • dostarczenie uczniom i nauczycielom umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz w gospodarce konkurencyjnej,
  • podniesienie świadomości uczestników oraz zrozumienia innych kultur i krajów, 
  • rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości.

W ramach zagranicznych mobilności edukacyjnych planowany jest  udział kadry zarządzającej i nauczycieli języka angielskiego w szkoleniach organizowanych przez ADC College’s London ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników oświaty.  Szkolenia te mają na celu rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych, wymianę doświadczeń i koncepcji w nauczaniu i zarządzaniu oraz pokonanie różnic międzykulturowych. W ramach szkoleń odbędzie się również przygotowanie językowo-kulturowe, które da możliwość podniesienia umiejętności językowych uczestników, a tym samym przełamania barier komunikacyjnych i osiągnięcia większych korzyści merytorycznych. Zaoferowanie wsparcia językowego ma za zadanie uczynić mobilność sprawniejszą i skuteczniejszą, aby poprawić wydajność nauki języków. Planujemy udział w następujących szkoleniach:

 

1. „Young Learners” – szkolenie 1-tygodniowe oferujące nauczycielom uczniów poniżej 12. roku życia przedstawienie wielu innowacyjnych sposobów na to, aby zwiększyć zainteresowanie dzieci uczących się angielskiego. Zaprezentowane zostaną zarówno tradycyjne aktywności lekcyjne oraz takie, które pokazują, jak używać nowych technologii, aby uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Zajęcia podczas kursu koncentrują się bardziej na działaniach praktycznych niż na teorii, a uczestnicy otrzymują dostęp do bogatej kolekcji źródeł internetowych do używania podczas prowadzonych przez siebie lekcji. Dodatkami do kursu są: sesja rozwoju języka, gdzie uczestnicy mają szansę podnieść swój poziom i świadomość języka angielskiego oraz 40 minutowe rozmowy (1 na 1) uczestnika z trenerem, aby sprecyzować konkretne potrzeby danego nauczyciela. Uczestnicy są zachęcani do dzielenia się pomysłami, wiedzą i materiałami zarówno podczas kursu oraz później za pośrednictwem forum internetowego, gdzie mogą udostępniać i pobierać materiały, a także nawiązywać kontakty z innymi nauczycielami.

2. Managing and Developing Self and Others – szkolenie 1-tygodniowe przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów. Kurs zarządzania i rozwoju własnego oraz innych wychodzi z założenia, że kapitał ludzki i techniki zarządzania ludźmi są równie ważne w środowisku szkolnym jak w biznesie. Pokazuje, jak te idee mogą być wdrażane w środowisku edukacyjnym zaczynając od założenia, że aby rozwinąć innych trzeba najpierw poznać własne mocne i słabe strony oraz swoją osobowość i dopiero wtedy przejść do odkrywania praktycznych sposobów motywowania, zarządzania i podnoszenia świadomości innych pracowników. Szkolenie jest prowadzone przez trenerów doświadczonych w technikach zarządzania oraz korzystających z najnowszych badań i literatury. Kurs zawiera lekcje języka angielskiego, aby uczestnicy mogli efektywnie pracować w środowisku międzynarodowym, a także w sesjach niezależnych grup roboczych. Niezależnie od tradycyjnych metod zarządzania kurs przedstawia także nowe narzędzia elektroniczne i internetowe.

Udział w szkoleniach przyczyni się do spełnienia potrzeb zespołu szkół poprzez fakt  podniesienia kompetencji menedżerskich osób zarządzających szkołami i wzbogacenia warsztatu nauczycielskiego anglistów o nowe, innowacyjne metody i formy pracy, w efekcie czego wzmocniona będzie strategia zarządzania procesami edukacyjnymi, skoncentrowana na przyswajaniu wiedzy przez uczniów i rozwijaniu ich umiejętności. Dzięki nawiązanym kontaktom z dyrektorami i nauczycielami z innych krajów dostarczymy młodzieży oraz nauczycielom z nimi pracującym, możliwości współpracy międzynarodowej.Data dodania: 2018-05-08 10:55:59
Data edycji: 2019-02-24 19:23:53
Ilość wyświetleń: 2942

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej