Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Ekologiczne święto w naszej szkole

XXIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko” odbył się 5 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich.  Współorganizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Kliniska z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

 

Konkurs otrzymał Honorowy Patronat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy Goleniów. Ponadto konkurs został wpisany do „Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025” (za miejsca I-III).

 

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: zastępca Burmistrza Gminy Goleniów – Pani Magdalena Bauer - Styborska, Podinspektor w Biurze Ochrony Środowiska, członek komisji konkursowej z Gminy Goleniów - Pani Ewa Słaby, Członek Oddziału Szczecińskiego  Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecnie  – Pani Małgorzata Majewska oraz Pani Magdalena Kysiak - Podleśniczy leśnictwa Załom, członek komisji konkursowej. Przewodniczącą komisji w bieżącym roku szkolnym była Pani Jolanta Hejnicka, nauczycielka miejscowej szkoły.

 

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej m.in. uczniowie mieli rozpoznać zależności między organizmami, podać korzyści i straty, wskazać na mapie wybrane parki narodowe oraz podać ich logo, podać rodzaje paliw kopalnych, rozpoznać organizmy autotroficzne i heterotroficzne, jadalne, trujące lub użytkowe, czy podać przyczyny i skutki negatywnej działalności człowieka na ekosystemy. W części praktycznej uczniowie wykonywali tematyczne teczki zielnikowe, wskazywali znaczenie roślin wskaźnikowych na przykładzie porostów oraz wykonywali okazy dżdżownicy ziemnej, podając ich ogromne znaczenie w przyrodzie.

 

W części warsztatowej dla uczniów odbyły się pokazy pod tytułem „Paradoks w fizyce”, co wywołało ogromne wrażenie na uczestnikach konkursu (np. uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy można powiesić butelkę z wodą na jednej zapałce? Okazuje się, że można, co zaprezentował nauczyciel fizyki macierzystej szkoły – Pan Dariusz Poleszczuk).

 

W wystąpieniu dla nauczycieli Pani prelegentka Małgorzata Majewska przybliżyła tematykę związaną z szeroko rozumianą edukacją zdrowotną. Zaprezentowała przykłady programów profilaktycznych, projektów, konkursów i innych form działalności wychowawczo- profilaktycznej. Nawiązała do organizowanego od lat Dnia Mózgu i związanego z tym dniem konkursu biologicznego, a także do organizowanej w obrębie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody im. Kopernika  Olimpiady Biologicznej dla młodzieży w liceach ogólnokształcących na terenie całego kraju (to jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce, zajmujące się popularyzacją osiągnięć przyrodniczych). Ponadto podała dostępną literaturę na ten temat. 

 

Część artystyczna obejmowała występ wokalny – piosenka o wiośnie, recytację wiersza o lesie oraz widowiskową grę na piłkach.  Podziękowania dla opiekunów naszych artystów.

 

Do konkursu zgłosiło się 16 szkół, natomiast udział wzięło 15 (nieobecność jednego z uczestników konkursu). Szkoły biorące udział w konkursie: Szkoła Podstawowa w Długołęce, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Goleniowie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Goleniowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Goleniowie, Szkoła Podstawowa w Krępsku, Szkoła Podstawowa w Osinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie, Szkoła Podstawowa w Maszewie, Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim, Prywatna Szkoła Językowa w Goleniowie, Szkoła Podstawowa w Żabowie, Szkoła Podstawowa w Błotnie, Szkoła Podstawowa w Dębicach i Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich.

 

Laureaci konkursu:

 

I miejsceAlicja Sierzchała ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie – opiekun: Pani Agnieszka Grygowska

II miejsceMagdalena Paś ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie – opiekun: Pani Grażyna Jackowska

III miejsceKatarzyna Hałas ze Szkoły Podstawowej w Krępsku – opiekun: Pani Dorota Kamińska-Jarzębska

 

Gratulujemy sukcesów!

 

Pani Dyrektor Karolina Balcerzak podziękowała wszystkim za pomoc i wsparcie podczas organizacji konkursu, a w szczególności: Ośrodkowi Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska i Nadleśnictwu Kliniska; Kuratorium Oświaty ze Szczecina, Urzędowi Gminy i Miasta Goleniów, Starostwu Powiatowemu w Goleniowie, Piekarni i Cukierni „ASPROD S.A.” ze Szczecina, Lidze Ochrony Przyrody w Szczecinie oraz Oddziałowi Szczecińskiemu Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

 

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwali wszyscy pracownicy i obsługa szkoły, za co organizatorzy przekazują szczególne PODZIĘKOWANIA.

 

W Księdze Pamiątkowej znalazły się słowa: „Do zobaczenia za rok”.

Data dodania: 2024-06-05 20:46:46
Data edycji: 2024-06-11 19:35:03
Ilość wyświetleń: 140

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej