Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

Rada Rodziców

Jest to oficjalna strona Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich, na której umieszczane są wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2021/2022

 

Prezydium, w składzie:

Przewodniczący: Karol Maciejewski – 3c

Skarbnik: Joanna Kupska – 8a

Sekretarz: Aleksandra Ptak – 7c

Członek Prezydium: Zbigniew Kozłowski – 3a

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, w składzie:

Przewodniczący: Kamil Sawicki – 4b

Członek: Magdalena Tyszkiewicz – 0b

 

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres RR: rada.rodzicow@kliniska.edu.pl

Pilny kontakt z Przewodniczącym RR można uzyskać pod nr telefonu: 693 315 045.

Rada Rodziców, podobnie jak w latach poprzednich, będzie wspierać szkołę, dzieci oraz nauczycieli w ich pomysłach, przedsięwzięciach oraz realizacjach planów.

 

SKŁADKA na RR w roku szkolnym 2021/2022 wynosi: 50 PLN / od ucznia.

Nr konta : 89 1240 3839 1111 0010 8613 4856

W tytule proszę podać: Imię i nazwisko ucznia, klasa

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Jest możliwość odzyskania 50% wpłat dla KAŻDEJ klasy, która wpłaci 70% składek klasowych do 31 października 2021r.

Kwota przeznaczona jest dla klasy na: wycieczkę/wyjście/inny dowolny cel ustalony z RR.

Zapraszamy do wpłacania składki na Radę Rodziców.

 

W roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców:

  • współorganizowała konkursy szkolne, takie jak m.in.:

- „Jeż super zwierz” – zestawy kredek/pisaków, dyplomy dla każdego uczestnika

- „Dzień postaci z bajek” – zestawy kredek/pisaków, dyplomy dla każdego uczestnika

- Szkolny konkurs recytatorski – książki, dyplomy dla uczestników

- Dzień Kubusia Puchatka – zestawy kredek/pisaków, dyplomy dla każdego uczestnika

- Mikołajki – słodycze dla uczniów

  • organizowała nagrody na przeprowadzone konkursy
  • zakupiła na Świetlicę szkolną artykuły szkolne, biurowe, gry, itp. niezbędne do prowadzenia zajęć
  • opiniowała pracę nauczycieli

Aktualnie trwają prace nad PRELIMINARZEM 2021/2022 Rady Rodziców. Jak będzie wyglądać praca Rady Rodziców w nowym roku szkolnym i jakim stopniu uda się zrealizować zaplanowane wydarzenia, konkursy, bale, dyskoteki, czy spotkania zależy tylko od Państwa zaangażowania i dofinansowania.

 

 

Wniosek o dofinansowanie przez Radę Rodziców znajduje się na dole strony.

 

 

Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się RR w naszej szkole:

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Rady rodziców - kompetencje i zasady działania".

 

Podstawową komórką RR jest klasowa rada rodziców składająca się z co najmniej trzech osób (stąd trójka klasowa) wybieranych w głosowaniu jawnym, na pierwszym zebraniu rodziców. Klasowa rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego i skarbnika. Na zebraniu przedstawicieli klasowych rad rodziców w głosowaniu jawnym z grona rodziców wybierane jest Prezydium RR w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Prezydium. Prezydium RR jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa trzy lata. Prezydium współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Wszystkim, którzy dokonali wpłaty na komitet rodzicielski oraz tym którzy chcą tego dokonać w najbliższych dniach w imieniu uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy.

Data dodania: 2018-05-08 09:15:32
Data edycji: 2021-10-12 19:20:05
Ilość wyświetleń: 3764

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej