Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

Rada Rodziców

Jest to oficjalna strona Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kliniskach Wielkich, na której umieszczane są informacje związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

 

Prezydium, w składzie:

Przewodnicząca: Katarzyna Bartkowiak - 2a

Skarbnik: Anna Tyszkiewicz-Kozińska - 5b

Sekretarz: Kamil Sawicki - 6b

Członek Prezydium: Barbara Awłas - 6a

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Tyszkiewicz - 1c

Członek: Katarzyna Olszyńska - 2a

 

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować na adres RR: rada.rodzicow@kliniska.edu.pl

W pilnych sprawach kontakt z Przewodniczącą RR można uzyskać pod nr telefonu: 602 789 423.

Rada Rodziców, podobnie jak w latach poprzednich, będzie wspierać szkołę, dzieci oraz nauczycieli w ich pomysłach, przedsięwzięciach, a także wspierać w realizacji celów i zadań szkoły.

 

SKŁADKA na RR w roku szkolnym 2022 / 2023 wynosi: 50 PLN / od ucznia.

Nr konta : 89 1240 3839 1111 0010 8613 4856

W tytule proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia, klasa

 

W roku szkolnym 2023 / 2024 istnieje możliwość odzyskania 50% wpłat dla każdej klasy, która wpłaci minimum 70% składek klasowych do 31 października 2023r.

Kwota przeznaczona jest dla klasy na: wycieczkę/wyjście/inny dowolny cel ustalony z RR.

Zapraszamy do wpłacania składki na Radę Rodziców.

 

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców:

  • współorganizowała konkursy szkolne, takie jak m.in.:

- „koło fotograficzne i dziennikarskie”

- „Jeż super zwierz”

- „Moje emocje”

- „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

- „Konkurs mitologiczny”

- „Baloniada”

- „Bieg zadaniowy”

- „Gala talentów”

  • ufundowała nagrody w konkursach;
  • zakupiła na Świetlicę szkolną artykuły szkolne, biurowe, gry, itp. niezbędne do prowadzenia zajęć;
  • opiniowała pracę nauczycieli;
  • współuczestniczyła w festynie charytatywnym dla Andżeliki;
  • zorganizowała Festyn Rodzinny.

 

Aktualnie trwają prace nad PRELIMINARZEM 2023/2024 Rady Rodziców. Jak będzie wyglądać praca Rady Rodziców w nowym roku szkolnym i jakim stopniu uda się zrealizować zaplanowane wydarzenia, zależy tylko od Państwa zaangażowania i dofinansowania.

 

 

Wniosek o dofinansowanie przez Radę Rodziców znajduje się na dole strony.

 

 

Pragniemy przybliżyć Państwu czym zajmuje się RR w naszej szkole:

Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem "Rady rodziców - kompetencje i zasady działania".

 

Podstawową komórką RR jest klasowa rada rodziców składająca się z co najmniej trzech osób (stąd trójka klasowa) wybieranych w głosowaniu jawnym, na pierwszym zebraniu rodziców. Klasowa rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego i skarbnika. Na zebraniu przedstawicieli klasowych rad rodziców w głosowaniu jawnym z grona rodziców wybierane jest Prezydium RR w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz oraz Członkowie Prezydium. Prezydium RR jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa trzy lata. Prezydium współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Wszystkim, którzy dokonali wpłaty na komitet rodzicielski oraz tym którzy chcą tego dokonać w najbliższych dniach w imieniu uczniów naszej szkoły serdecznie dziękujemy.

Data dodania: 2018-05-08 09:15:32
Data edycji: 2023-09-07 19:30:50
Ilość wyświetleń: 5643

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej