Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

KOMUNIKAT DYREKTORA

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Dyrektor na wniosek:

• rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik na odległość, zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Data dodania: 2021-03-26 12:52:52
Data edycji: 2021-03-26 13:38:34
Ilość wyświetleń: 392

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej