Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Godło

XXI Powiatowy Konkurs Ekologiczny przeszedł do historii…

Szkoła Podstawowa im. Prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich,
we współpracy z Nadleśnictwem Kliniska,  zorganizowała XXI Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko”, który odbył się 07 czerwca 2021 r.
(w poniedziałek), w godz. 9.00 – 12.30. Konkurs jest organizowany od roku szkolnego 1999/2000. Ze względu na sytuację pandemiczną, w poprzednim roku szkolnym został odwołany.

 

Honorowy Patronat nad konkursem sprawowali: Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pani Magdalena Zarębska-Kulesza i Burmistrz Gminy Goleniów  – Pan Robert Krupowicz.

 

Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko”,
został wpisany do „Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021”
.

 

W konkursie wzięło udział 15 szkół z powiatu goleniowskiego (SP Komarowo, SP Lubczyna, SP nr 1 Nowogard, SP nr 2 Nowogard, SP nr 3 Nowogard, SP Nr 8 z Goleniowa, SP z Osiny, Zespół Szkolno – Przedszkolny ze Stepnicy, SP z Przybiernowa, SP z Maszewa, SP
z  Rożnowa, SP z Białunia, SP z Dębic, SP z Długołęki i SP Kliniska).

 

Konkurs składał się z części teoretycznej (70% punktów) i praktycznej (30% punktów). Zadaniem uczestników konkursu  było m.in. rozpoznawanie pospolitych organizmów, form i sposobów ochrony przyrody, określenie, co wpływa niekorzystnie na stan środowiska i jak temu zapobiegać,  podanie zasad postępowania, np. podczas wycieczki do lasu, określenie rodzajów zasobów przyrody oraz określanie zależności pokarmowych.
W części praktycznej do wykonania były: „Na grzyby” – wyklejanka, Ochrona zasobów przyrody – układanka i Eko- przypinka.

 

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Jolanta Hejnicka – przewodnicząca (nauczycielka  macierzystej szkoły) i członkowie: Pani Dagmara Baranowska - Michałowicz (przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Goleniów) i Pani Małgorzata Rył (kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska).

 

Podczas konkursu odbyły się ciekawe warsztaty pokazowe dla opiekunów, m.in. na temat elektrolizy wody, czy działania oczyszczalni ścieków, przeprowadzone przez przedstawicieli  Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Panią Ewę Gliszczyńską i Pana Janusza Pędziwiatra. Pokaz naukowy na temat wody dla uczestników konkursu  zaprezentował Pan Dariusz Poleszczuk – nauczyciel fizyki.  

Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie naszej szkoły – grą na wiolonczeli (Agata Mazan z klasy 3b) i na akordeonie (Kacper Barański 5b)  oraz śpiewem (Oliwia Stefaniak, Urszula Ćwirko i Patrycja Ćwirko 2c).

 

Na zakończenie konkursu Pani Wiceburmistrz – Anita Jurewicz wręczyła pamiątkowe dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu.

I miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Długołęce - Aleksandra Stefańska (opiekun: Aleksandra Nizińska). II miejsce przydało uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie – Alicji Wilk (opiekun: Grażyna Jackowska – Wojtala) , a III miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie – Maria Klimczak (opiekun: Wioletta Jackowska).

 

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem Covid-19. Zapisy w rozporządzeniu odnoszą się również do organizacji m.in. konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zezwalając na ich organizację.

 

Dzień, w którym odbywa się konkurs (zazwyczaj 5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska) jest świętem całej szkoły.

 

Dzięki hojności naszych sponsorów mogliśmy wręczyć okolicznościowe upominki wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu oraz podziękowania nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

 

 Dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu: Urzędowi  Gminy i Miasta Goleniów; Kuratorium Oświaty ze Szczecina; Starostwu Powiatowemu z  Goleniowa, Nadleśnictwu Kliniska, Piekarni „Asprod S.A.” ze Szczecina, Lidze Ochrony Przyrody ze Szczecina, Goleniowskim Wodociągom i Kanalizacji Spółce z o.o., Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina, Radzie Rodziców.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatorów konkursu - dziękujemy Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kliniska – Ryszardowi Brygmanowi oraz  Kierownikowi Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej – Pani Małgorzacie Rył.

 

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, bo dzięki wspólnemu zaangażowaniu i owocnej współpracy, konkurs mógł odbyć się na odpowiednim poziomie, a klimat konkursu miał szansę wyróżniać naszą szkołę w środowisku, co zostało we wzruszający sposób zapisane na stronach naszej Księgi Pamiątkowej przez Gości i uczestników konkursu.

 

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów.”

Andrew Carnegie

 

Dyrekcja szkoły i organizatorzy

Data dodania: 2021-06-07 20:54:56
Data edycji: 2021-06-10 21:02:40
Ilość wyświetleń: 661

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej