Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset
Godło

XXI Powiatowy Konkurs Ekologiczny przeszedł do historii…

Szkoła Podstawowa im. Prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich,
we współpracy z Nadleśnictwem Kliniska,  zorganizowała XXI Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko”, który odbył się 07 czerwca 2021 r.
(w poniedziałek), w godz. 9.00 – 12.30. Konkurs jest organizowany od roku szkolnego 1999/2000. Ze względu na sytuację pandemiczną, w poprzednim roku szkolnym został odwołany.

 

Honorowy Patronat nad konkursem sprawowali: Zachodniopomorski Kurator Oświaty – Pani Magdalena Zarębska-Kulesza i Burmistrz Gminy Goleniów  – Pan Robert Krupowicz.

 

Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Organizm a środowisko”,
został wpisany do „Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021”
.

 

W konkursie wzięło udział 15 szkół z powiatu goleniowskiego (SP Komarowo, SP Lubczyna, SP nr 1 Nowogard, SP nr 2 Nowogard, SP nr 3 Nowogard, SP Nr 8 z Goleniowa, SP z Osiny, Zespół Szkolno – Przedszkolny ze Stepnicy, SP z Przybiernowa, SP z Maszewa, SP
z  Rożnowa, SP z Białunia, SP z Dębic, SP z Długołęki i SP Kliniska).

 

Konkurs składał się z części teoretycznej (70% punktów) i praktycznej (30% punktów). Zadaniem uczestników konkursu  było m.in. rozpoznawanie pospolitych organizmów, form i sposobów ochrony przyrody, określenie, co wpływa niekorzystnie na stan środowiska i jak temu zapobiegać,  podanie zasad postępowania, np. podczas wycieczki do lasu, określenie rodzajów zasobów przyrody oraz określanie zależności pokarmowych.
W części praktycznej do wykonania były: „Na grzyby” – wyklejanka, Ochrona zasobów przyrody – układanka i Eko- przypinka.

 

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Jolanta Hejnicka – przewodnicząca (nauczycielka  macierzystej szkoły) i członkowie: Pani Dagmara Baranowska - Michałowicz (przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Goleniów) i Pani Małgorzata Rył (kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska).

 

Podczas konkursu odbyły się ciekawe warsztaty pokazowe dla opiekunów, m.in. na temat elektrolizy wody, czy działania oczyszczalni ścieków, przeprowadzone przez przedstawicieli  Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – Panią Ewę Gliszczyńską i Pana Janusza Pędziwiatra. Pokaz naukowy na temat wody dla uczestników konkursu  zaprezentował Pan Dariusz Poleszczuk – nauczyciel fizyki.  

Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie naszej szkoły – grą na wiolonczeli (Agata Mazan z klasy 3b) i na akordeonie (Kacper Barański 5b)  oraz śpiewem (Oliwia Stefaniak, Urszula Ćwirko i Patrycja Ćwirko 2c).

 

Na zakończenie konkursu Pani Wiceburmistrz – Anita Jurewicz wręczyła pamiątkowe dyplomy laureatom i uczestnikom konkursu.

I miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Długołęce - Aleksandra Stefańska (opiekun: Aleksandra Nizińska). II miejsce przydało uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie – Alicji Wilk (opiekun: Grażyna Jackowska – Wojtala) , a III miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie – Maria Klimczak (opiekun: Wioletta Jackowska).

 

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
 i zwalczaniem Covid-19. Zapisy w rozporządzeniu odnoszą się również do organizacji m.in. konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zezwalając na ich organizację.

 

Dzień, w którym odbywa się konkurs (zazwyczaj 5 czerwca – Światowy Dzień Ochrony Środowiska) jest świętem całej szkoły.

 

Dzięki hojności naszych sponsorów mogliśmy wręczyć okolicznościowe upominki wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu oraz podziękowania nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

 

 Dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu: Urzędowi  Gminy i Miasta Goleniów; Kuratorium Oświaty ze Szczecina; Starostwu Powiatowemu z  Goleniowa, Nadleśnictwu Kliniska, Piekarni „Asprod S.A.” ze Szczecina, Lidze Ochrony Przyrody ze Szczecina, Goleniowskim Wodociągom i Kanalizacji Spółce z o.o., Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina, Radzie Rodziców.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do współorganizatorów konkursu - dziękujemy Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kliniska – Ryszardowi Brygmanowi oraz  Kierownikowi Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej – Pani Małgorzacie Rył.

 

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, bo dzięki wspólnemu zaangażowaniu i owocnej współpracy, konkurs mógł odbyć się na odpowiednim poziomie, a klimat konkursu miał szansę wyróżniać naszą szkołę w środowisku, co zostało we wzruszający sposób zapisane na stronach naszej Księgi Pamiątkowej przez Gości i uczestników konkursu.

 

„Praca zespołowa to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom na osiąganie niezwykłych rezultatów.”

Andrew Carnegie

 

Dyrekcja szkoły i organizatorzy

Data dodania: 2021-06-07 20:54:56
Data edycji: 2021-06-10 21:02:40
Ilość wyświetleń: 826

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Podstrony

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej